Onze mensen

Gemeenteraadslid

Haagstraat 55

Directeur basisonderwijs

annemie.de.bie@gmail.com

 

Waar ik me bij Groen voor inzet, is wat mij al heel mijn leven drijft:  rechtvaardigheid, solidariteit, menselijke waardigheid en respect voor de natuur. Deze waarden hou ik als schepen van Groen in Zomergem steeds voor ogen. Ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur, Noordzuid en leefbaarheid zijn mijn bevoegdheden.

De keuze om actief aan politiek te doen is niet vanzelfsprekend op een ogenblik dat veel mensen zich er ontgoocheld van afkeren.

Je kunt je ogen sluiten en aan de zijlijn blijven staan. Maar je kan ook besluiten: SAMEN kunnen we er iets aan doen! Ik weiger om mee cynisch te worden. 

Ik weet dat een individu het verschil kan maken en dat samenwerking tussen gelijkgezinde mensen écht iets kan doen bewegen en veranderen. Ik wil daaraan actief blijven meewerken. 

Groen doet niet mee aan de bullebakkenpolitiek die zijn failliet al meermaals heeft bewezen (zelfs in Zomergem) maar plaatst daar tegenover een opbouwend alternatief: een oprechte en integere manier van politiek bedrijven, realistische oplossingen voor de problemen van vandaag: niet door verdeeldheid te zaaien, maar steeds door op zoek te gaan naar win-winsituaties. 

Bovendien is het groene verhaal ook een project voor de lange termijn: een duurzame en kwaliteitsvolle samenleving voor iedereen. 

Ik besef heel goed dat wij geen gemakkelijk verhaal brengen. Terwijl anderen de hemel beloven…………kijken wij naar de aarde. 

Groen denken is de toekomst aan onze kinderen schenken. Ook in Zomergem.  

Voorzitter

Meirlare 11

0485 59 63 38

bart.bonroy@groenzomergem.be

 

Dierenarts - specialist voedselveiligheid.

Interesses: duurzame landbouw - duurzame energie - duurzame economie - korte keten - kerkwegels - Schipdonkkanaal - efficiënte bestuursvormen - burgerparticipatie - deelgemeenten

Bart zetelt in de land- en tuinbouwraad, beheersorgaan 't Schaepstuk, Noord-Zuidraad, trekkersgroep Fair Trade gemeente

Lid van Natuurpunt, Velt, bewonersplatform Beke

Kerhoek 24

hans.nauwynck@ugent.be

Gehuwd, 4 kinderen

Hoogleraar universiteit Gent.

Zeer sterk geëngageerd in groene dossiers. Is gekant tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal (voorzitter Schipdonkcomité, organisator Kanaalfeesten) maar is voor de alternatieve ontwikkeling van de regio (recreatie, toerisme, horeca, natuur en landbouw). Is voor de bescherming van (kerk)wegels als ideale routes voor zwakke weggebruikers. Is voor de bescherming van onze leefomgeving (natuurontwikkeling (bos, bermen, kleine landschapselementen) en dorpsversterking (groene long, laanbomen)). Steunt lokale en eerlijke voedselproductie. Is voorstander van streekgebonden, ecologisch verantwoorde nijverheid.