Actueel

Een Zomergemse Groene long:

  • we blijven ijveren om dit openbaar domein te maken 
  • de Strontwegel langs de Groene long moet HERopend worden om zo een verbinding te maken met Dreef 10
  • de Groene Long verbinden met de groenselhof van het OCMW
  • het Natuureducatief centrum kan hier een stek krijgen (met streekeigen                  bomen/struiken/...

Groen en sp.a Zomergem namen tussen 2006 en 2012 deel aan het beleid in Zomergem.

Het kartel Groen-sp.a leverde 2 schepenen, met in totaal 6 beleidsdomeinen.

Op al die domeinen werden belangrijke zaken gerealiseerd, maar zijn er zeker ook nog een aantal zaken die aangepakt moeten worden.

De voornaamste realisaties van die 6 jaar gaven we weer op een internetkaartje.

Op 14 oktober kiezen we niet enkel de nieuwe gemeenteraadsleden, maar ook deze van de provincieraad.

Voor ons kiesdistrict is Schipdonkvecher Hans Nauwynck lijsttrekker voor Groen.

Hans staat voor:

- Geen verbreding Schipdonkkanaal, het afschaffen van de reservatiestrook

- JA voor alternatieven: recreatie, toerisme, horeca langs het kanaal

- (Kerk)wegels voor...

Het kartel sp.a-Groen Zomergem heeft zijn lijst klaar! Met 10 vrouwen en 3 twintigers een sterke lijst. Direct na Annemie De Bie en Johan De Muynck vinden we op plaats 3 Kris Van de Walle (sp.a) en op 4 Bart Bonroy (Groen). De lijst wordt geduwd door Patrick Dossche (sp.a) en Hans Nauwynck (Groen).

“Onze lijst is heel evenwichtig samengesteld qua leeftijd, ervaring en...

De verkiezingen van 14 oktober 2012 introduceren een nieuwe manier van digitaal stemmen. De film "Digitaal stemmen doe je zo" toont stap voor stap het verloop van de kiesverrichtingen in een digitaal stembureau.

Om geldig te stemmen op sp.a-Groen, duid je de lijst aan, en mag je op één of meerdere kandidaten van deze lijst stemmen. Je mag niet op meerdere lijsten stemmen.

Op de...

Afsluiten van de Rijversdreef! Menig Zomergemnaar heeft het al opgemerkt en gesignaleerd: de historish mooie Rijversdreef, een schitterende wegel die de Bauwerwaan met Rijvers verbindt, is op sommige plaatsen versmald tot amper 1,60m.Dit gebeurt door het verplaatsen van omheiningen, obstakels liggen in de Dreef, hekkens, boomstronken, afval,.....Fietsers moeten gevaarlijke...

Op 14 oktober zullen Sabine Van Belle en Charlotte Van Landuyt kandideren voor Groen op de kartellijst sp.a Groen.

  Sabine stootte op haar zoektocht naar een nieuw nest voor het uitbreidend gezinnetje op een karaktervol huis in het centrum van Zomergem. "Zomergem is een gezellige en groene gemeente met een grote aantrekkingskracht, veel troeven en een bruisend verenigingsleven. Welke...

Op 14 oktober zullen Magda Polfliet en Nikolaj Vanvyve kandideren voor Groen op de kartellijst sp.a Groen.

 

Magda en Nikolaj zijn beide fervente natuurliefhebbers met het hart op de groene plaats.

 

Magda is 52 en woont met haar zoon in de Hoekstraat in Ronsele.

 

Magda is in Sint-Amandsberg geboren en  komt als jongste (kakkersnest) uit een warm...

Het kartel sp.a-Groen Zomergem richtte een brief aan alle andere partijen van de gemeente met de vraag om rond de tafel te gaan zitten om afspraken rond de verkiezingsstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen vast te leggen.Aanleidingen hiervoor zijn de vaststellingen van beschadiging en vernietiging aan borden in de voorbije jaren, overlast, ontsiering van het dorpszicht, ecologische en...

Vandaag behaalde onze gemeente de titel Fair Trade Gemeente.Hiervoor moet er aan 6 criteria voldaan zijn.Om te beginnen werd er een trekkersgroep opgericht die er voor zorgde dat:- het bestuur een resolutie goedkeurde die fairtrade steunt en besliste om koffie, thee en fruitsap met max Havelaarkenmerk aan te kopen, en promotie te voeren voor bewustzijn rond fair trade- een aantal winkels en...

Pagina's