Actueel

We bouwen aan een betaalbaar, toegankelijk en divers cultureel aanbod, voor en door zoveel mogelijk mensen. We garanderen een evenwichtige keuze aan optredens, tentoonstellingen, cursussen of andere culturele activiteiten.

 • We bouwen aan een goede culturele infrastructuur. We evalueren het bestaand patrimonium en kijken op basis van de behoeften in welke mate de bestaande...

 • Voorkomen is beter dan genezen. We werken sensibiliserend en organiseren informatie- en preventiecampagnes rond gezondheid en risicogedrag. Artsen, verpleegkundigen, kinesisten en ziekenfondsen zijn allemaal betrokken bij ons gezondheidsbeleid, maar vaak los van elkaar. We brengen al deze betrokkenen op regelmatige tijdstippen samen voor gezamenlijk overleg. 
 • Als mensen langdurig...

Groen zet zich in voor het verbeteren van de informatie-, inspraak- en participatiegraad in onze gemeente: mensen op de hoogte houden, luisteren naar en gebruiken van de creatieve ideeën van inwoners.

De adviesraden blijven een belangrijke factor en worden versterkt. Ze moeten zelf actief burgers en verenigingen aanspreken via sociale media, enquêtes en terreinbezoeken. Ook de...

Zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid is de basisvoorwaarde voor een menselijk bestaan. Wie heel zijn leven heeft bijgedragen en te oud is om te werken, verdient een comfortabele en stimulerende oude dag. Oud, ziek of gehandicapt zijn, betekent niet dat je niet kunt bijdragen aan onze gemeenschap. We houden mensen zo vaak en zo lang mogelijk zelfstandig.

 • We voorzien een...

De jeugd is onze toekomst, we moeten er blijvend in investeren:

 • Ondersteunen jeugdraad en jeugdbewegingen
 • Een speelbos inrichten
 • Speelstraten inrichten in de vakanties
 • Speelpleinaanbod in alle deelgemeenten
 • Een skatepark inrichten
 • Een fuifzaal voorzien voor kleinere fuiven
  • Voor grotere fuiven nagaan binnen LoWaZoNe om...

Het is goed woen in Zomergem. Dat moeten we zo houden.We moeten er ook voor zorgen dat wonen in Zomergem voor iedereen mogelijk blijft.

 • De bouw van sociale woningen verder stimuleren. Aan hoeveel is er nog nood?
 • 'Andere' vormen van wonen nagaan
  • zoeken naar een locatie voor een co-housing eco-wijk
  • kangoeroewonen nagaan
 • Ecologisch opvolgen...

Wat hebben we bereikt?

 • Samen met Lovendegem, Nevele en Waarschoot werd een intergemeentelijke noordzuidraad opgericht: ZoN: Zuiden ontmoet Noorden
  • Partnerschap met KeMoPoDi in Senegal
  • Inleefreizen naar Senegal
  • Organiseren tentoonstellingen
  • Organiseren workshops
 • Promote voedselteams
 • Zomergems bestuur heeft...

Op vlak van mobiliteit hebben we heel wat zaken kunnen doen:

 

 • De knelpunten van de bestaande voetpaden en fietspaden werden opgelijst in functie van veiligheid en rekening houdende met mindervaliden en gebruiksvriendelijkheid
 • De mobiliteitscommissie kwam regelmatig samen
 • Inrichting informatie avonden (fietspaden, aanleg riolering).
 • ...

Ruimtelijke ordening is belangrijk in een landelijke gemeente.

We moeten er over waken dat onze mooie gemeente zijn karakter behoudt.   

Bij elke verkaveling moet er een publieke groen- of speelzone  worden voorzien.

We moeten systematisch blijven toezien op het naleven van de groenverplichtingen bij bouw...

Onze gemeente realiseerde al veel op het vlak van energie.Zo liggen er op heel wat daken van gemeentegebouwen al zonnepanelen, was Zomergem één van de gemeenten die langst hoge subsidiebedragen gaf aan zonnepanelen, wordt er door de gemeente vaak informatie verschaft aan de bewoners rond energie. Toch kunnen we nog verdere stappen zetten:

 • Reductie energieverbruik
  • b.vb. de...

Pagina's