Nieuwsoverzicht Groen

Minister Van Overtveldt & co moeten Europees voorstel tegen agressieve belastingfraude overnemen

Minister Van Overtveldt & co moeten Europees voorstel tegen agressieve belastingfraude overnemenwo, 2017-06-21 Lees voor

De Europese Commissie presenteert vandaag een voorstel om advocaten, belastingconsulenten, banken, boekhouders en andere tussenpersonen systematisch te verplichten om de fiscus op de hoogte te brengen van de grensoverschrijdende belastingconstructies die ze voorstellen aan hun klanten, met agressieve belastingontwijking als doel.

Een rapport van de Groene fractie (Greens/EFA Group) van januari dit jaar liet zien dat deze tussenpersonen een zeer belangrijke rol spelen of schakel zijn in internationale belastingontduiking of -ontwijking. Uit de verhoren van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de Panama Papers, bleek ook al vaak dat het eigen toezicht van deze beroepssectoren op dit vlak tekort schiet, ook als het gaat om het witwassen van geld te voorkomen. Het voorstel van de Europese Commissie wil dus iets doen aan dit structurele probleem.

Bart StaesEuropees parlementslid

Staes: “De Groenen verwelkomen dit voorstel van de EC omdat het een nieuwe stap is in het eerlijker maken van de fiscaliteit in de EU. Zoals we recent in ons rapport duidelijk maakten, zijn ‘tussenpersonen of dienstverleners’ cruciaal bij het ontstaan van de vele belastingschandalen van de laatste jaren. Stuk voor stuk schandalen die de publieke opinie en politieke wereld meer dan terecht dooreenschudden. Deze tussenpersonen vormen het hart van dit soort schandalen omdat zij degenen zijn die hun klanten adviseren en begeleiden bij het opzetten van complexe systemen van belastingontwijking.  Het is daarom niet meer dan logisch dat deze tussenpersonen verplicht worden om dit soort van constructies en adviezen aan hun klanten aan de verschillende fiscale overheden bekend te maken.”    

Staes verwelkomt ook het feit dat het Commissievoorstel heel breed gaat: “Het gaat in concreto om elke soort van tussenpersoon, welk beroep ze ook uitoefenen. Bovendien wil de Commissie ook dat dit bindende Europese wetgeving zal worden, hetgeen verder gaat dan de OESO, die eerder had aangeraden om ‘aanbevelingen’ te doen aan de lidstaten. De lidstaten zouden dit best zo snel en serieus mogelijk ter harte nemen en niet weer allerlei bezwaren en blokkades beginnen opwerpen.”

Staes: “We houden minister Johan van Overtveldt en zijn collega ministers van financiën in de gaten. Het is steevast daar dat men meer eerlijke en transparante Europese fiscaliteit ondermijnt, buiten het zicht van de TV-camera’s. Europese burgers, voor wie deze ministers uiteindelijk werken, vragen overal in toenemende mate transparantie en het serieus voeren van de strijd tegen belastingontwijking en fiscale fraude. De burgers hebben er dus recht op dat overheden weten welke professionals hun tijd vullen met het opsporen van achterpoortjes in de wetgeving om vermogenden te helpen ontsnappen aan waar elke burger wél aan bijdraagt: de gezamenlijke schatkist. Bovendien kan dit soort informatie overheden ook helpen om net kennis te nemen van die achterpoortjes en ze vervolgens te sluiten."

Jette plaatst fietspompen en reparatiestations

Jette plaatst fietspompen en reparatiestations Lees voor

Jette plaatst twee fietspompen en vier fietsreparatiestations op enkele druk bezochte plaatsen zoals de ingang van de bibliotheek en de gemeenteadministratie.

'Natuurlijk zijn het niet enkel deze pompen en reparatiestations die van Jette een fietsgemeente maken', zegt schepen van Mobiliteit Nathalie De Swaef (Ecolo-Groen). 'We werken ook aan veilige wegen met gemarkeerde fietsinfrastructuur, gescheiden fietspaden, fietsstraten, fietsboxen enzoverder. De fietspompen en reparatiestations zijn wel dat extraatje dat toont dat de gemeente letterlijk plaats maakt voor de fiets.'

Dat bewijst trouwens ook hun nieuwste maatregel: binnenkort krijg je in Jette tot 150 euro terugbetaald bij de aankoop van een elektrische fiets. Nathalie: 'We hopen dat de premie een duwtje in de rug betekent voor de Jettenaren en dat ze vaker voor de fiets zullen kiezen, zeker voor woon-werkverkeer.'

Nathalie De SwaefSchepen Feiten
 • 21 jun 2017
 • Jette
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Groen vraagt betere meting Brusselse luchtkwaliteit

Groen vraagt betere meting Brusselse luchtkwaliteitma, 2017-06-19 Lees voor

In de plenaire vergadering van het Brussels parlement ondervroeg Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen minister Fremault over de metingen van stikstofdioxide die de NGO ClientEarth had laten uitvoeren in Brussel. In februari en maart van dit jaar werden concentraties van 91 microgram/m³,  terwijl Europa een maximum oplegt van 40 microgram/m³ als jaargemiddelde. 

Annemie MaesBrussels parlementslid

In de plenaire vergadering van het Brussels parlement ondervroeg Annemie Maes, Brussels parlementslid voor Groen minister Fremault over de metingen van stikstofdioxide die de NGO ClientEarth had laten uitvoeren in Brussel. In februari en maart van dit jaar werden concentraties van 91 microgram/m³,  terwijl Europa een maximum oplegt van 40 microgram/m³ als jaargemiddelde. Volgens de Groenen toont dit aan dat de monitoring van de luchtkwaliteit in Brussel te wensen over laat. De hoogste waarde die de officiële meetstations in die periode leiten optekenen was 50 microgram/m³.

"Hoewel de Europese regelgeving verplicht om de luchtkwaliteit te meten op die plaatsen die het meest vervuild zijn, doet deze regering alsof haar neus bloedt," aldus Maes. "Ik heb de minister er al meerdere malen op gewezen dat de ergste vervuiling verwacht kan worden op plekken zoals Kunst-Wet, waar veel verkeer is en door de hoge bebouwing de vervuiling blijft hangen in de buurt, maar ze weigert om werk te maken van een degelijke monitoring op deze plaats."

Minister Fremault verdedigt zich door te stellen dat er een meetstation is op Kunst-Wet, maar dat de metingen daar niet conform de Europese regelgeving zijn, omdat ze te dicht bij het verkeer gebeuren. Het zou ook moeilijk zijn om een andere, conforme locatie voor de meetapparatuur te vinden. De groenen nemen geen genoegen met deze uitleg. "Het is inderdaad zo dat voor fijn stof grote apparatuur nodig is di niet om het even waar geïnstalleerd kan worden, maar voor het meten van stikstofdioxide ligt dat anders. bewijs: ClientEarth vond wel een plaats om hun metingen te doen conform de Europese regelgeving. Als een NGO dat kan, moet de overheid dat toch ook kunnen?"

Groen stelt voor dat het Gewest een participatief project opzet waarbij burgers de luchtkwaliteit meten in hun buurt, naar het voorbeeld van het CurieuzeNeuzeproject in Antwerpen. "Stikstofdioxide kan je makkelijk en goedkoop meten met kleine buisjes. Er zijn zeker ook tal van burgers te vinden die aan een dergelijk project willen meewerken, zoals blijkt uit de vele protestacties. Wij hopen dat deze nieuwe cijfers van ClientEarth de minister wakker schudden."

Met doeltreffend beleid kan kinderarmoede drastisch worden verminderd

Met doeltreffend beleid kan kinderarmoede drastisch worden verminderdvr, 2017-06-16 Lees voor

De kinderarmoede in Vlaanderen stijgt opnieuw. Dat maakte Kind en Gezin vandaag bekend. “Bijna 13 procent van de Vlaamse kinderen wordt in armoede geboren. De Vlaamse regering moet deze kinderen in armoede beter beschermen. Er zijn geen excuses meer. De kinderarmoede stijgt jaar na jaar, en de Vlaamse regering slaagt er maar niet in de trend om te keren.” 

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Kind en Gezin maakte vandaag de kansarmoede index 2016 bekend. Daaruit blijkt dat 12,82 procent van de Vlaamse kinderen geboren werden in kansarmoede. Dat is een sterke toename tegenover 2015 wanneer 12,01 procent van de Vlaamse kinderen in kansarmoede werden geboren. “Deze alarmerend hoge cijfers moet de Vlaamse regering wakker schudden. De regering kan niet langer passief toekijken hoe er jaar na jaar steeds meer kinderen in armoede worden geboren,” aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). 

Groen wil dat de Vlaamse regering, met N-VA minister van armoedebestrijding Homans voorop, haar verantwoordelijkheid neemt, en de meer dan 150.000 kinderen in armoede beter beschermt. “Bijna 13 procent van de Vlaamse jeugd moet vandaag in armoede leven, dat is een onaanvaardbaar hoog aantal. Bovendien zijn het steeds vaker kinderen van gescheiden ouders. Scheiden betekent in een welwarende regio als Vlaanderen nog te vaak een val in de armoede. Meer dan 1 op 4 alleenstaande ouders loopt vandaag een armoederisico.”

Groen roept minister van armoedebestrijding Homans en de rest van de Vlaamse regering op om de meest kwetsbaren in onze samenleving niet in de steek te laten. “De regering heeft de hefbomen in handen om deze kinderen uit de armoede te halen. Over belangrijke hefbomen, zoals het Vlaamse actieplan tegen armoede (VAPA) en de Vlaamse huurwet, worden er de komende weken knopen doorgehakt. Met doeltreffend beleid kan kinderarmoede echt worden aangepakt”, aldus Moerenhout. 

 

Groen wil schoon schip maken in Brussel

Groen wil schoon schip maken in Brusseldo, 2017-06-15 Lees voor

Na het schandaal bij Samusocial duiken ook de zitpenningen in andere Brusselse vzw's op. Bij ‘De Brusselse Keukens’ zijn de vergoedingen zelfs hoger, ontdekte klokkenluider en Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid

Na het schandaal bij Samusocial duiken ook de zitpenningen in andere Brusselse vzw's op. Bij ‘De Brusselse Keukens’ zijn de vergoedingen zelfs hoger, ontdekte klokkenluider en Brussels Parlementslid Arnaud Verstraete (Groen).

“Samusocial is duidelijk geen alleenstaand geval, het gaat om een diepgeworteld systeem van zelfbediening in de Brusselse structuren. En opnieuw is een kopstuk van de PS verantwoordelijk, met name Schepen en toekomstig waarnemend burgemeester Hariche. Maar ook de liberalen en christendemocraten hebben boter op het hoofd.”

Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) ontdekte een nieuw schandaal bij een Brusselse vzw. Verschillende politieke mandatarissen zetten een dubieus bezoldigingssysteem op om hoge vergoedingen te krijgen, terwijl niet duidelijk is welke tegenprestaties daar tegenover staan. De leden van het speciaal opgerichte bureau zouden bijna 20.000 euro per maand ontvangen om twee vergaderingen bij te wonen die soms maar een half uur duren.

 

"Voor Groenis het dringend tijd voor een operatie schoon schip in Brussel. Ik roep alle traditionele partijen op om zich bij ons aan te sluiten en het kluwen van Brusselse vzw’s eindelijk aan te pakken. Geef volledige transparantie over alle mandaten en vergoedingen en maak duidelijk welke prestaties hier tegenover staan. Snoei in de wildgroei aan mandaten en zorg voor een doorzichtige en slanke structuur. ” 

 

Voor beslissing over glyfosaat, moet EU de Monsanto Papers onderzoeken

Voor beslissing over glyfosaat, moet EU de Monsanto Papers onderzoekendi, 2017-06-13 Lees voor

Een groep Europees parlementsleden uit verschillende politieke families, waaronder Bart Staes voor de groene fractie, nam het initiatief om voor vanmiddag een urgentiedebat aan te vragen met de Europese Commissie over het belang van de publicatie van de zogenaamde Monsanto Papers, in relatie tot de voortdurende saga over glyfosaat, het meest gebruikte herbicide ter wereld. 

Bart StaesEuropees parlementslid

  

Bart Staes: “Wij vragen dat de Europese Commissie het engagement aangaat om de verontrustende onthullingen uit die Monsanto Papers (1) te onderzoeken en om de beoordelingspraktijk rond chemische stoffen en andere zaken te verbeteren waar nodig. Met zoveel onbeantwoorde vragen én een voortdurende wetenschappelijke discussie over de veiligheid van glyfosaat, hebben Europese burgers het volste recht om te weten in hoeverre Monsanto invloed heeft gehad op de wetenschappelijke analyses van glyfosaat door de Europese agentschappen EFSA en ECHA." (2)

Staes: “De Monsanto Papers hebben gevolgen die bovendien een groter belang hebben dan glyfosaat alleen. Er is een bredere problematiek rond het gebrek aan transparantie als het gaat om het analyseren van chemische stoffen in de EU. Die analyses moeten wat ons betreft gebeuren op basis van het werk van volledig onafhankelijke wetenschappers en openbaar gepubliceerde studies (3). Dat is de wijze waarop bijvoorbeeld IARC, de WHO-autoriteit op kankeronderzoek, al jaren werkt en het is precies die instelling die in 2015 tot de conclusie kwam dat glyfosaat kankerverwekkend is voor zoogdieren, en waarschijnlijk ook kankerverwekkend voor de mens. Mochten EU-instanties ook op deze wijze gaan werken, dan zou dat de kwaliteit van de Europese analyses ten goede komen. En het zou ook het publieke vertrouwen in de EU ten goede komen.”    

 

(1) De Monsanto Papers zijn honderden pagina’s interne communicatie die op last van een Amerikaanse rechter werden vrijgegeven in het kader van een rechtszaak, waarbij honderden boeren en burgers beweren door glyfosaat en/of Round Up lymfeklierkanker te hebben gekregen. Uit die documentatie blijkt dat Monsanto erin is geslaagd is om op zijn minst bij één van de wetenschappelijke studies over de genotoxiciteit van glyfosaat de resultaten ‘bij te sturen’. Dat is met name van belang omdat deze studie werd ook gebruikt door EFSA en ECHA. De Europese vergunning voor glyfosaat verstrijkt op 31 december 2017.

(2) In maart dit jaar stuurde een groep Europees parlementsleden op initiatief van de groenen al een brief naar de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker

(3) Vier groene parlementsleden daagden eind mei EFSA voor het Europees Hof van Justitie om toegang te krijgen tot alle documenten en studies die EFSA gebruikte bij de analyse van glyfosaat

 

 

Ontslag Mayeur was onafwendbaar. Nu oude politieke cultuur met wortel en tak uitroeien.

Ontslag Mayeur was onafwendbaar. Nu oude politieke cultuur met wortel en tak uitroeien.do, 2017-06-08 Lees voor

Het ontslag van de burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur (PS), was onafwendbaar. Dat zegt de voorzitster van Groen, Meyrem Almaci. “Groen vroeg hier al sinds maandag naar. Hij heeft zich samen met socialistische partijgenoten  verrijkt op de kap van daklozen. Zijn ontslag was dan ook de enige mogelijkheid.” De groenen willen de oude politieke cultuur in Brussel nu met wortel en tak uitroeien. “Deze stad verdient zoveel beter.”

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid Bart Dhondt

Gemeenteraadslid Bart Dhondt (Groen): “Na de degoutante affaire bij SamuSocial was de verontwaardiging bij de burger totaal. Eigenlijk had Mayeur meteen de eer aan zichzelf moeten houden, maar hij bleef zich hardnekkig vastklampen aan zijn post.” De groenen eisen naast het ontslag van Mayeur ook het ontslag van Peraïta. “Ze moeten ook het geld teruggeven aan de daklozen voor wie het was bedoeld.” 

‘Weg met oude politieke cultuur’ 

Klokkenluider en parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) treedt zijn collega bij: “Dit is symptomatisch voor een partij die verstrengeld is met de macht en waar een foute bestuurscultuur tot de huisstijl is gaan behoren: ons-kent-ons, achterkamertjes, zelfbediening... en nul voeling met de Brusselaars.” Verstraete wil garanties op totale transparantie en controle door het parlement en de regering.  “Het moet ook gedaan zijn met de PS-monopolies in Brusselse instellingen. De oude politieke cultuur moet er nu definitief uit in Brussel. Met wortel en tak.’  Arnaud Verstraete (Groen) heeft samen met Ecolo een onderzoekscommissie gevraagd en bekomen. Daarmee wil hij de volledige waarheid aan het licht brengen en de nodige maatregelen formuleren voor het Brussels Gewest.

Bart Dhondt (Groen) heeft samen met zijn collega Catherine Lemaitre (Ecolo) een motie ingediend voor goed bestuur, transparantie en een mandatenkadaster in de Stad Brussel.

Teirlinckhuis wordt schrijvershuis

Teirlinckhuis wordt schrijvershuis Lees voor

Beersel is een schrijvershuis rijker. Dat komt omdat de gemeente het huis van Herman Teirlinck aan de Uwenberg verkocht aan een weldoener met een voorliefde voor literatuur.

Het pand was sinds de dood van Teirlinck in 1967 in de handen van de gemeente. Die bracht er een museum in onder. Maar omdat er niet genoeg belangstelling was, sloot het Teirlinckhuis in 2013 haar deuren. In de culturele sector was men niet te spreken over de beslissing van de gemeente.

Na de sluiting van het museum besloot de gemeente het Teirlinckhuis te verkopen, bij voorkeur aan iemand die het opnieuw een culturele invulling zou geven. Zo iemand vonden ze ook: Gino Coorevits, een vastgoedmakelaar die het pand wilt restaureren. Daarna geeft hij het Teirlinckhuis erfpacht aan een culturele vzw om er een schrijvershuis van te maken. Er zullen auteurs kunnen verblijven en de vzw zal er lezingen en kleine concerten organiseren.

Beersel verkoopt het pand met een klein verlies, maar de gemeente staat toch achter de keuze. "De waarde van het Teirlinckhuis reikt veel verder dan enkel de geldwaarde. Door de nieuwe bestemming kunnen de mensen ervan blijven genieten, in de geest van Herman Teirlinck," legt schepen van patrimonium Veerle Leroy uit. 

"Een creatieve oase van rust tussen Zenne en Zoniën", zo noemde Herman Teirlinck zijn huis in Beersel. Dankzij de plannen van de vzw zal het huis waar Teirlinck meer dan 30 jaar woonde binnenkort opnieuw schrijvers mogen verwelkomen.

Veerle Leroy Feiten
 • 08 jun 2017
 • Beersel
Andere realisaties
 • Jeremie Vaneeckhout

  Jeremie Vaneeckhout houdt van creatieve politiek en resultaat halen. Als schepen in Anzegem zet hij zich dagelijks in voor meer inspraak, een grotere betrokkenheid van het middenveld en ondersteuning voor zij die het moeilijk hebben.

  Meer
 • Eddie Boelens

  Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 stappen Eddie Boelens en Marc Van Godtsenhoven na een stevige onderhandelingsronde in de meerderheid van Grimbergen. Vooral om dingen te kunnen doèn. In hun nieuwjaarstoespraak kunnen de twee groene schepenen na één jaar al mooie resultaten voorleggen. 

  Meer
 • Jeroen Van Laer

  Jouw idee voor de buurt is geld waard. Begin oktober kregen alle inwoners van Edegem die boodschap in hun brievenbus. Op initiatief van de groene schepen Jeroen Van Laer maakt de gemeente al haar inwoners warm voor een positief project in de buurt. 

  Meer
 • Veerle Leroy

  Vanaf april opent in Beersel de eerste volkstuin waar de inwoners zelf groenten zullen kunnen planten. De inwoners van Beersel mochten dit via een participatieproject zelf beslissen.

  Meer
Meer realisaties

Gezond evenwicht tussen mensenrechten en veiligheidsmaatregelen in rapport commissie aanslagen

Gezond evenwicht tussen mensenrechten en veiligheidsmaatregelen in rapport commissie aanslagendo, 2017-06-08 Lees voor

België heeft kansen gemist om de daders tegen te houden. Dat concludeert Stefaan Van Hecke vandaag uit het rapport van de onderzoekscommissie die is opgericht om de omstandigheden van de aanslagen en de toestand van het veiligheidsapparaat in het algemeen te onderzoeken. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Uit het onderzoek blijkt dat de daders op verschillende momenten in het onderzoek op de radar verschenen, maar nooit werden opgepakt of van nabij werden (op)gevolgd. Verder blijkt ook dat de verbindingsofficier in Turkije, meneer Joris, geen fouten heeft gemaakt, in tegenstelling tot wat minister Jambon daarover verkondigde.” Van Hecke is tevreden over het eindrapport van de commissie. “Er is een gezond evenwicht gevonden tussen het versterken van de veiligheidsstructuur en het vrijwaren van de grondrechten van de burgers, zoals op vlak van privacy”, besluit Van Hecke.

De onderzoekscommissie heeft niet kunnen vaststellen dat de aanslagen konden worden vermeden, maar het is duidelijk dat er kansen zijn gemist om de daders tegen te houden. Van Hecke duidt drie cruciale momenten aan waar effectief kansen zijn gemist. “Ten eerste werd een onderzoek naar de broers Abdeslam geseponeerd door het federaal parket terwijl er nog onderzoeken moesten worden uitgevoerd op zijn GSM en laptop. Ten tweede werd voor het onderzoek naar dit dossier geen capaciteit vrijgemaakt bij de federale politie van Brussel en na een zwak ‘contextualisatie-PV’ waarin essentiële info ontbrak werd het geseponeerd. Ten derde werd met cruciale informatie van een politie-inspecteur uit Mechelen over de verblijfplaats van de latere daders niets gedaan”, aldus Van Hecke. 

Algemeen blijkt duidelijk dat de besparingen van de regeringen- Leterme, Di Rupo en Michel, zwaar ingehakt hebben op de capaciteit en het functioneren van de veiligheidsdiensten waardoor die verlamd werden. Treffend is dat slechts 11.000 van de 13.500 voorzien personeelsleden van de federale politie zijn ingevuld, een tekort van 2.500 politiemensen, of bijna 20% van de capaciteit. Het is dan ook terecht dat de onderzoekscommissie aanbeveelt om het kader volledig te gaan invullen. 

De commissie heeft een hele reeks maatregelen voorgesteld. Van Hecke looft het evenwicht dat is gevonden in de maatregelen. “Dit is geen ‘veiligheid-eerst-en-al-de-rest-later’-rapport geworden. Voorstellen zoals burgerinfiltratie, de verlenging van de aanhoudingstermijn tot 72uur, de invoering van ‘onsamendrukbare straffen’ of de invoering van de noodtoestand hebben er geen plaats in gekregen”, stelt Van Hecke vast. “Integendeel: het rapport hamert heel zwaar op de nood aan maatregelen die effectief en proportioneel zijn en waarbij steeds gewaakt wordt over de fundamentele grondrechten en de maximale bescherming van de privacy. Het vestigt ook de aandacht op het belang van preventie en beklemtoont meermaals het groot belang van de functie van de wijkagent, die een beter statuut moet krijgen.”

Een hele reeks maatregelen die wel effectief en proportioneel zijn, werden wel opgenomen in het eindverslag. “Naast de versterking van de wijkagent, kan ook verwezen worden naar de invoering van Joint Decision Centers die het werk van inlichtingendiensten en politie op elkaar moeten afstemmen en prioriteiten stellen, aan een kruispuntbank voor de veiligheidsinformatie zodat informatie makkelijk kan gedeeld worden tussen alle betrokken diensten, een nauwere samenwerking tussen de staatsveiligheid en de militaire inlichtingendiensten, de versterking van de informatiedoorstroming naar de burgemeester, meer inzetten op diversiteit binnen het politiekorps: dat zijn maatregelen die op het terrein echt een verschil kunnen maken”, stelt Van Hecke.

Tot slot verwijst Van Hecke nog naar de heisa rond de rol van de verbindingsofficier, Sébastien Joris. Die werd door minister Jambon enkele dagen na de aanslagen publiekelijk beschuldigd van ernstige fouten. “De commissie pleit meneer Joris vrij. Hij heeft geen fouten gemaakt en er kan hem tuchtrechtelijk niets verweten worden. Minister Jambon zou er goed aan doen nu eindelijk meneer Joris in ere te herstellen en zijn excuses aan te bieden voor de onterechte publieke beschuldigingen. De enige die overduidelijk een fout maakte was minister Jambon zelf, met zijn drieste communicatie en zijn drang om een zondebok aan te wijzen, drie dagen na de aanslagen”, besluit Van Hecke.

 

M-decreet: Groen wil garanties voor voldoende kindgebonden ondersteuning

M-decreet: Groen wil garanties voor voldoende kindgebonden ondersteuningwo, 2017-06-07 Lees voor

Vandaag wordt in het Vlaams Parlement het nieuwe ondersteuningsmodel voor inclusief onderwijs (M-decreet) gestemd. Elisabeth Meuleman (Groen) reageert bijzonder verontrust op het nieuwe ondersteuningsdecreet: “Scholen en ouders tasten nog volledig in het duister over de ondersteuning waar hun kinderen met een beperking in september recht zullen op hebben. Dit is onmenselijk, dit is slecht beleid.”

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid

Ouders vragen zich terecht af of hun kind nog individuele leerlinggebonden ondersteuning zal kunnen krijgen. Het nieuwe ondersteuningsmodel moet vooral inzetten op competentie-ontwikkeling voor leerkrachten en ondersteuning op de klasvloer. Voor heel wat kinderen met een beperking blijft kindgebonden ondersteuning, dus 1 op 1-werking, cruciaal. “Ouders hebben op dit moment geen garantie dat hun kinderen nog individuele ondersteuning zullen kunnen krijgen. Nochtans hebben hun kinderen dat echt nodig. Een kind kan zich sterk houden op school, maar dan thuis ontploffen. CLB en leerkrachten kunnen beslissen dat individuele ondersteuning niet nodig is, terwijl ouders heel veel argumenten hebben om dat wel te doen. Er moeten voldoende garanties zijn op kindgebonden ondersteuning. De stem van de ouders moet hier echt in worden gehoord en mee bepalend zijn.”

“De middelen van het M-decreet zullen mogelijk ook worden ‘verdund’ ”,  vreest Meuleman. De 70/30 verdeling (70% van de middelen van een ondersteuningsteam worden gegenereerd op basis van leerlingenaantal, 30% op basis van leerlingen met een beperking) kan betekenen dat de beschikbare middelen zullen worden ingezet voor alle zorgniveaus. Van basiszorg (taalproblemen, psychosociale begeleiding) tot individuele zorg op maat voor kinderen met een meervoudige, complexe beperking. “Onze vrees is dat dit veel te weinig zal zijn om dit allemaal te doen”, aldus Meuleman. “Het is nu al een gevecht om middelen. Als alle zorgvragen met datzelfde budget opgevangen moeten worden, waar zal dat eindigen? Zullen alle kinderen de ondersteuning op maat krijgen die ze nodig hebben?”

Een ander absoluut cruciaal punt voor Groen is netoverschrijdende en regionale samenwerking. Meuleman: “Dit is echt nodig voor een efficiënt inzetten van middelen. Hoe wil de minister dit garanderen? Er is een enorm getouwtrek bezig waarbij we zien hoe de netten de ondersteuningsteams toch netgebonden willen organiseren. Het betekent dat de GON-begeleider die een band heeft opgebouwd met school, ouders en kind in een ondersteuningsteam van een ander net zal werken en goede samenwerkingen zullen moeten worden stopgezet. Dat is pijnlijk, en bijzonder inefficiënt.”

Meuleman besluit: “Dit ondersteuningsmodel schiet zwaar te kort. Net zoals Pascal Smet met het M-decreet voert Hilde Crevits hier iets uit dat onvoldoende is uitgewerkt en waarvan de gevolgen op het terrein niet te overzien zijn. Ondertussen duurt de onduidelijkheid voort. De betrokkenheid van zo vele ouders is fantastisch. We zijn ook echt verbolgen over de timing: een paar maanden voor het in werking moet treden een systeem volledig overhoop gooien. Voor de kinderen, voor de ouders en voor de scholen zorgt dit voor veel stress. Groen eist  absolute duidelijkheid voor elke ouder op 1 juli. Want ieder kind en hun ouders verdienen een zorgeloze vakantie, ook kinderen met een leerstoornis of beperking.”

Groen vraagt bestuurders Samusocial om zitpenningen terug te geven

Groen vraagt bestuurders Samusocial om zitpenningen terug te gevenvr, 2017-06-02 Lees voor

Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) verwacht van de bestuurders van daklozenorganisatie Samusocial dat ze hun zitpenningen teruggeven.  Een derde van de giften die de Brusselse vzw Samusocial krijgt, wordt besteed aan zitpenningen voor bestuursleden, waaronder veel PS-politici zoals Burgermeester van Brussel Yvan Mayeur.

Arnaud VerstraeteBrussels parlementslid

Verstraete: “Voor elke 3 euro die binnenkwam, ging er 1 naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was. Aan de verantwoordelijken vraag ik: geef dat geld terug zodat het gebruikt wordt voor wie het bedoeld was.”

Per zitting krijgen de bestuurders 140 euro. De voorzitter en gedelegeerd bestuurder wijzen erop dat het bureau maandelijks gemiddeld tien keer vergadert, wat neerkomt op 1.400 euro per maand. Ze benadrukken dat deze zitpenningen niet met publiek geld betaald worden, alles komt van giften. Die zijn afkomstig van particulieren, organisaties en ondernemingen.  Arnaud Verstraete (Groen): “Die mensen hebben allemaal zware functies. Waar vinden zij de tijd om hier ook nog eens tweemaal per week te vergaderen? Dit is stuitend. Het enige wat ze nu behoren te doen is dat geld terugstorten. Ontslag nemen is slechts een eerste stap."

Groen en Ecolo dienen een motie in het Brussels parlement in met de bedoeling een uitgebreide inspectie van de financiën van Samusocial te organiseren. “We willen een compleet zicht op de analytische boekhouding van dit jaar en de vorige jaar. Daarnaast willen we de structuur van de organisatie aanpassen zodat het parlement hier wel inzage en controle krijgt.”  Volgens het parlementslid van Groen moeten de socialistische bestuurders niet wachten op de motie om de eer aan zichzelf houden. “Dat is ook essentieel voor de toekomst van dergelijke vzw’s. Wie zal nog giften willen doen als je weet dat er misbruikt van wordt gemaakt door politieke mandatarissen?”

Hormoonverstoorders: spelen we met onze gezondheid?

Hormoonverstoorders: spelen we met onze gezondheid?6 jun 2017 - 18:00 - 20:30Bervoetszaal in Groenhuis, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel Lees voor

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die ons hormoonsysteem ontregelen. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn niet fraai: fertiliteitsproblemen, afwijkingen aan de geslachtsorganen, obesitas, kanker ... Ondanks de overdonderende wetenschappelijke bewijzen blijven Europa en België talmen om bijkomende maatregelen te nemen. Wat zit hier achter? En waarom zijn andere landen (waaronder Frankrijk, maar ook een aantal Scandinavische landen) meer gealarmeerd dan België?

De werkgroepen Gezondheid & Milieu van Groen slaan de handen in elkaar en nodigen jullie uit voor een info- & discussie-avond over Hormoonverstoorders & gezondheid. We gaan in debat met professor Greet Schoeters (gespecialiseerd in biomedische wetenschappen) en Danielle Van Kalmthout (Expert Hormoonverstoorders bij de Gezinsbond).

Programma
 • 18.30 – Inleiding debat Hormoonverstoorders & Gezondheid door Anne Dedry, Federaal parlementslid voor Groen
 • 18.40 – Hormoonverstoorders, een stand van zaken van de wetenschappelijke evidenties over hormoonverstoorders door Greet Schoeters
 • 19.10 – Hormoonverstoorders, een focus op de gevaren voor de meest kwetsbare groepen door Danielle Van Kalmthout
 • 19.40 – Discussieronde: welke beleidsmaatregelen stelt Groen voor?
 • 20.15 – Conclusie
 • 20.30 – Einde
Informatie: 

Deelname is gratis, maar graag vooraf inschrijven via het inschrijvingsformulier.

We voorzien een broodje & een drankje.

Rijbewijs-shoppen in Brussel?

Rijbewijs-shoppen in Brussel? do, 2017-06-01 Lees voor

Het gebrek aan afstemming tussen de verschillende gewesten over de vernieuwde rijbewijsregelgeving zorgt voor absurde situatie. Dat zegt Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen, Bruno De Lille. De verwachtingen en normen op vlak van rij-ervaring, het aantal uren rijles, de begeleiding en het theoretisch examen liggen in Brussel een flink pak lager dan in Vlaanderen. De gevolgen laten zich raden. 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider Mobiliteit en verkeersveiligheid

Het gebrek aan afstemming tussen de verschillende gewesten over de vernieuwde rijbewijsregelgeving zorgt voor absurde situatie. Dat zegt Brussels volksvertegenwoordiger voor Groen, Bruno De Lille. De verwachtingen en normen op vlak van rij-ervaring, het aantal uren rijles, de begeleiding en het theoretisch examen liggen in Brussel een flink pak lager dan in Vlaanderen. “De toekomstige Brusselse chauffeurs krijgen hun rijbewijs dus sneller en met minder moeite dan de Vlaamse. Omdat het veiliger is op de wegen in onze hoofdstad? Of omdat het er makkelijker rijden is? Dit is niet alleen erg onverstandig, het is absurd: er rijden namelijk elke dag honderdduizenden pendelaars van het ene gewest naar het andere. En het wordt helemaal surrealistisch als je weet dat je als Vlaming ook gewoon je rijopleiding / rijexamen in Brussel kunt komen doen. Rijbewijs-toerisme of rijbewijs-shoppen als het ware.”

Vlaamse kandidaat-bestuurders hebben binnenkort minstens 9 maanden rij-ervaring nodig voor ze hun praktisch examen mogen afleggen. Zelfs al hebben ze rijschool gevolgd. Omdat de eerste kilometers van beginnende chauffeurs de gevaarlijkste zijn, moeten ze volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) genoeg tijd krijgen om de juiste rijvaardigheden te ontwikkelen. Bianca Debaets (CD&V), de Brusselse staatssecretaris voor verkeersveiligheid ziet dat anders. De jonge Brusselse chauffeurs mogen na enkele uren rijschool al na 6 maanden (14 uur les), 3 maanden (20 uur les) of zelfs meteen (30 uur les) aan het praktisch examen deelnemen. 

Zelfde rijbewijs, minder moeite

Bruno De Lille (Groen): “Daarnaast wordt het theoretisch examen in Vlaanderen een stuk moeilijker doordat een zware fout nu ook zwaar doorweegt in de puntentelling. In Brussel zal men vanaf 2018 wat theoretische noties van EHBO moeten hebben maar verder blijft het systeem onveranderd ... en dus eenvoudiger. Ook begeleidende ouders die hun kinderen willen leren rijden moeten in Vlaanderen een opleiding van drie uur volgen. In onze hoofdstad mag men zelf kiezen of ze dat nodig hebben of niet. ” 

Sinds de zesde staatshervorming mogen de gewesten zelf over de rijopleiding beslissen en ze moeten die zelfs niet op elkaar afstemmen. “Dat is blijkbaar nog niet tot onze bevoegde ministers en staatssecretarissen doorgedrongen. België heeft echter een zeer slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Het aantal doden en zwaargewonden is elk jaar ontstellend hoog en we zitten in Europa bij de slechte leerlingen van de klas. Het rijbewijs met punten waar we al sinds de jaren '90 op wachten zou daar snel verandering in kunnen brengen. Een hervorming van de rijopleiding ook als ze er tenminste voor zorgt dat kandidaat-bestuurders beter voorbereid op de weg komen. De manier waarop ze nu wordt aangepakt, zal daar echter niet voor zorgen,” besluit de Lille. 

 

Voorstel Geens brengt openbare veiligheid in het gedrang

Voorstel Geens brengt openbare veiligheid in het gedrangdo, 2017-06-01 Lees voor

Groen reageert verbaasd op het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om met quota te werken bij voorlopige hechtenis. Op die manier zou bij iedere nieuwe gedetineerde een andere gedetineerde de gevangenis moeten verlaten. 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Werken met quota betekent dat wanneer de limiet is bereikt er pas een nieuwe aanhouding kan gebeuren als er iemand wordt vrijgelaten uit voorhechtenis. Men dreigt onmogelijke keuzes te moeten maken. Gaan we dan een verdachte van terrorisme opsluiten en een verdachte van pedofilie vrijlaten, of een dader van een homejacking?”, vraagt Stefaan Van Hecke (kamerlid Groen) zich af. Van Hecke pleit voor de uitbouw van alternatieven en gespecialiseerde instellingen.

 

De stijging van het aantal gedetineerden en vooral het aantal personen in voorhechtenis is opmerkelijk, temeer daar de criminaliteitscijfers al enkele jaren aan het dalen zijn. Toch stijgt het aantal gedetineerden, waardoor de overbevolking in de gevangenis een zware en onaanvaardbare impact blijft hebben op de leefomstandigheden. “Het probleem van overbevolking is heel ernstig, en dus is het goed dat de minister oplossingen zoekt. Eerder stelde de minister voor om een maximumduur in te voeren die afhangt van de zwaarte van het misdrijf en die in sommige gevallen zou verlengd kunnen worden mits bijzondere motivering. Dat was een veel interessantere piste. Maar blijkbaar is er nooit een akkoord bereikt binnen de meerderheid en dus krijgen we nu een veel slechter voorstel, namelijk de quota”, aldus Van Hecke.

 

Groen stelt voor om in te zetten op alternatieven, zoals gespecialiseerde instellingen. Van Hecke: “Personen met een zware psychiatrische of drugsproblematiek moeten eigenlijk in gespecialiseerde instellingen kunnen worden opgenomen. Maar die mogelijkheden zijn quasi onbestaande en verdienen dringend meer aandacht. Het lijkt me beter dat de minister daarop inzet, in plaats van de openbare veiligheid in het gedrang te brengen”, besluit Van Hecke.

 

Pagina's