Nieuwsoverzicht Groen

Mechelen voert feestencharter in

Mechelen voert feestencharter in Lees voor

Stadsfeesten moeten voor iedereen een feest zijn. Om dat te garanderen, voert Mechelen een feestencharter in. Zo engageren alle organisatoren van evenementen in de bruisende stad zich om de overlast tot een minimum te herleiden.

"Mechelen blijft een bruisende stad, maar we willen dat daar een uitgebreid draagvlak voor blijft bestaan", zegt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest. "Het is belangrijk een consensus te vinden waarin iedereen achter kan staan: soms is er ruimte om te feesten maar soms moet er ook rust zijn in de stad."

De organisatoren die het Feestencharter ondertekenden beloven om hun evenementen te spreiden over de stad en om omwonenden en handelaars goed te informeren. Bovendien verbinden ze zich ertoe de geluidsnormen en de sluitingsuren te respecteren.

Bij het Feestencharter hoort een actieplan, zodat alle evenementen in goede banen kunnen geleid worden. Naderhand wordt alles grondig geëvalueerd met de organisatoren en andere betrokkenen. Er zullen ook jaarlijks evenementsprijzen worden uitgereikt waar bijvoorbeeld het origineelste of duurzaamste evenement beloond worden.

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider Feiten
 • 24 jul 2017
 • Mechelen
Andere realisaties
 • Tie Roefs

  De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 moet de provincie klimaatneutraal zijn. "We willen de Europese doelstellingen sneller realiseren dan 2050", vertelt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs (Groen). De provincie wil een voorbeeld zijn voor gemeenten en spoort de Vlaamse en federale overheid aan tot actie.

  Meer
 • Jeremie Vaneeckhout

  Groot-Anzegem gaat een nieuw tijdperk in. De gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
Meer realisaties

"CD&V moet voet bij stuk houden."

"CD&V moet voet bij stuk houden."wo, 2017-07-19 Lees voor

Premier Charles Michel (MR) probeert de CD&V-meerwaardebelasting te begraven. Met een abonnementstaks op effectenrekening hoopt hij een akkoord te vinden in zijn regering. Groen-fractieleider Kristof Calvo hoopt dat CD&V zich niet zo makkelijk laat paaien: "Er klinkt een brede roep om fiscale rechtvaardigheid. Alleen een substantiële bijdrage op de echt grote vermogens is de juiste stap. Michel ambieert nu weer een mini-stap, weer gericht op de eerder klassieke belegger. Dat is niet de grote hervorming die we nodig hebben."

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Calvo roept CD&V op om voet bij stuk te houden. "Opgeven mag men nu echt niet doen. Je ziet hetzelfde in de discussie rond de uitspraken van Francken over het redden van vluchtelingen op zee: CD&V heeft een probleem met de uitspraken maar laat toch betijen. Mensen zitten inderdaad niet te wachten op een regeringscrisis, maar politici die hun idealen keer op keer loslaten zijn ook schadelijk voor het vertrouwen in politiek."

 

Voor Groen is en blijft een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens een absolute prioriteit. Vandaag stelt Groen haar sociaaleconomisch rapport van de regering Michel voor. "Daaruit blijkt heel duidelijk: we hebben net meer rechtvaardigheid nodig, niet minder", kondigt Calvo alvast aan.

Rapport Ecolo-Groen over federale regering: "Michel maakt ziek"

Rapport Ecolo-Groen over federale regering: "Michel maakt ziek"wo, 2017-07-19 Lees voor

Terwijl premier Michel nog een superakkoord uit de brand probeert te slepen, maakt Ecolo-Groen de balans op van het sociaaleconomische beleid van de federale regering. “Als de premier niet enkel de regeringspartijen maar ook de bevolking met een goed gevoel de zomer wil in sturen, zal hij het over een andere boeg moeiten gooien."

Kristof CalvoFederaal parlementslid - fractieleider

Dat vinden fractieleiders Kristof Calvo en Jean-Marc Nollet. Ecolo-Groen erkent een aantal positieve punten, zoals de bijkomende jobs en het groeiend aantal starters. Maar tegelijk wijzen ze op een aantal grote problemen. “Er zijn heel wat verliezers na drie jaar Michel”, klinkt het.

 

Begroting zorgenkind

De begroting is al van bij het begin van deze legislatuur een moeilijk te nemen horde. De regering legde de lat voor zichzelf steeds lager, tot uiteindelijk vorige week beslist werd om het beloofde evenwicht voor 2019 los te laten. “Voor Groen is een begroting in evenwicht geen fetisj”, laat Kristof Calvo optekenen, “Een samenleving in evenwicht is dat wel.” Maar net daar blijkt het schoentje te wringen.

“Qua investeringen doen we het bijvoorbeeld niet goed. Netto investeren we 0, al geruime tijd. We lappen tunnels op, maar maken onze samenleving en economie niet klaar voor de toekomst. Met een boutade zou je kunnen stellen: dit N-VA-beleid is er een van socialistische tekorten na liberale besparingen zonder de noodzakelijke groene investeringen”, aldus Calvo.

 

Jobs, maar…

Doet deze regering dan helemaal niets om het tij te keren? Gelukkig niet. Er zijn wel degelijk jobs bij gekomen sinds 2014. Alleen zijn er nog steeds te weinig mensen aan het werk. De werkzaamheidsgraad blijft erg laag. In 2020 zou 73% van onze bevolking aan het werk moeten zijn. Op dit moment is dat nog maar een dikke 67%.  Jammer genoeg betreft het hier ook steeds vaker tijdelijke jobs.

Tel daarbij het feit dat het aantal leefloners aan een spectaculaire klim bezig is en dat het aantal langdurig zieken toeneemt en de arbeidsongeschikt verder stijgt, en het is duidelijk dat er nog enorme uitdagingen liggen op vlak van werkbaar werk voor iedereen.  En dat niet alleen, ook het armoederisico zit in de lift voor elk arbeidsmarktstatuut. Vooral voor de meest kwetsbaren in de samenleving neemt het risico fors toe.

 

Milieu als blinde vlek

Het milieubeleid blijft de blinde vlek. Ons land is goed op weg om de doelstellingen rond hernieuwbare energie en luchtvervuiling compleet te missen. En terwijl we achterop blijven hinken wat luchtvervuiling betreft, neemt het aantal bedrijfswagens wel in rap tempo toe. Sinds 2014 kwamen er zo’n 50.000 meer bedrijfswagens bij op onze wegen. Het mag dan ook geen wonder heten dat ook het aantal dagen met structurele files steeds groter wordt.

 

“De optelsom van dit alles is bijzonder zorgwekkend. Dit beleid maakt ziek. Jobs worden precairder en milieuproblemen slepen immers aan. Zo zijn er ook heel wat verliezers na bijna 3 jaar Michel”, aldus Calvo.

 

Ecolo-Groen roept Michel op om het over een andere boeg te gooien. Calvo: “Laat deze onderhandelingen niet enkel dienen om de regeringspartijen gunstig te stemmen, maar laat ze een hoopvol teken van visie zijn voor de hele bevolking. De maatregelen die nu uitlekken maken ons alvast heel bezorgd”

Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kosten

Asielchaos in Europa mag geen mensenlevens kostenma, 2017-07-17 Lees voor

Voor Groen zijn de reddingsmissies van de Louise-Marie een voorbeeld van hoe het Belgisch leger internationaal het verschil kan maken. In enkele maanden tijd redde de Louise-Marie honderden mensenlevens en vatte men 100 mensensmokkelaars. 

Wouter De VriendtFederaal parlementslid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de reddingsmissies van de Louise-Marie echter contraproductief. Kamerlid Wouter De Vriendt roept staatssecretaris Francken op het hoofd koel te houden. “De Belgische militairen kunnen trots zijn op hun humanitaire reddingsacties, en verdienen onze lof. Deze reddingsmissies afbouwen is vanuit humanitair perspectief onverdedigbaar. Het kan niet dat mensen verdrinken omdat Europa haar asielprocedure niet op orde heeft”, stelt De Vriendt. Hij vraagt premier Michel (MR) om een duidelijk signaal van de regering over de reddingsmissies.

 

De Louise-Marie neemt voor België deel aan operatie Sophia, een Europese reddingsmissie in de Middellandse Zee. Ook andere lidstaten doen hun deel. “Die Europese solidariteit is belangrijk. Als elk land wegkijkt, zoals Francken nu voorstelt, en zich terugtrekt, dan sterven die mensen op de Middellandse Zee”, stelt De Vriendt. “Francken is de kille boekhouder die met zijn rekenmachine in de hand optelt hoeveel vluchtelingen hij buiten Europa kan houden. Maar vluchtelingen die naar Europa proberen te komen, zullen er altijd zijn. Europa en Noord-Afrika zullen dit samen moeten oplossen. Vluchtelingen terugsturen naar Libië, zoals Francken voorstelt, is nu simpelweg onmogelijk, gezien de toestand in dat land.”

 

Voor Groen ligt de oplossing niet in het afbouwen van de reddingsmissies, maar in een duidelijke asielprocedure, Europese solidariteit, en een betere samenwerking met Noord-Afrikaanse landen. “Wat moet gebeuren, is dat iedereen die asiel aanvraagt in Italië of Griekenland vlug duidelijkheid krijgt. Wie geen recht heeft op asiel, moet terug. Verder moeten we de vluchtelingen spreiden in Europa. Het aantal vluchtelingen dat in België op twee jaar tijd erkend werd, bedraagt 0,25% van onze bevolking. Het is dus onzin om te beweren dat we 'overspoeld' worden”, besluit De Vriendt.

Huurdecreet Homans: zwaksten blijven in de kou staan

Huurdecreet Homans: zwaksten blijven in de kou staanza, 2017-07-15 Lees voor

Groen vindt het huurdecreet dat zonet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering onaanvaardbaar. “Het lijkt alsof Minister Homans vergeten is dat ze naast wonen ook bevoegd is voor armoedebestrijding,” aldus Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. “Met dit huurdecreet laat Minister Homans zo’n 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een Minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een Minister van Armoedebestrijding.”

An MoerenhoutVlaams parlementslid

Het is al lang geen geheim meer dat de armoede op de huurmarkt sterk toeneemt: huurprijzen blijven stijgen, wachtlijsten voor sociale woningen worden alsmaar langer en de kosten voor energie en water lopen steeds meer op en vandaag trekt Homans ook nog eens de huurwaarborg op van twee maanden naar drie maanden huur. Een gevaarlijke cocktail, die ervoor gezorgd heeft dat op dit moment een derde van de private huurders in armoede is beland.  Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans vandaag voorstelde. 

“Homans doet niets anders dan belofte na belofte breken,” aldus An Moerenhout. “Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de Minister niet verder geraakt dan beloftes,” besluit Moerenhout.

Rechtsaf door rood in Gent

Rechtsaf door rood in Gent Lees voor

In Gent mogen fietsers nu al op bepaalde plaatsen rechtsaf door een roodlicht rijden. Daar komt nu nog een plek bij: op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg en de Pintelaan.

De maatregel werd goed onthaald in Gent. Bovendien gaat de veiligheid en het comfort voor fietsers er op vooruit. Daarom voerden de Fietsersbond en het Gents MilieuFront onlangs actie om nog meer RechtsAf Door Rood-bordjes te plaatsen.

Het Vlaamse niveau is echter geen voorstander van RADR. Filip Watteeuw, Gents schepen van Mobiliteit, staat wel achter de regel. In Gent komen er daarom nog RADR-bordjes bij. 'Hopelijk ziet Vlaanderen snel de waarde van deze regel in,' zegt Watteeuw. 'De grote winst ligt namelijk op de gewestwegen en die zijn een Vlaamse bevoegdheid.'

Filip WatteeuwSchepen Gent Feiten
 • 14 jul 2017
 • Gent
Andere realisaties
 • Marina De Bie

  Door parkeersensoren te installeren kan er sneller ingegrepen worden als autobestuurders te lang parkeren. "De stad Mechelen komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale handelaars om dicht bij hun winkels te kunnen laden en te lossen", aldus Marina De Bie, de groene schepen die inmiddels al vele jaren bestuurservaring op de teller heeft.

  Meer
 • Filip Watteeuw

  "Voor het einde van de zomer 2014 is het nieuwe nachtnet een feit, de vertramming van lijnen 3 en 7 komt er door en de eerste supertrams komen naar Gent". Aan het woord voormalig fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Watteeuw maar sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mobiliteitsschepen in Gent. Eén en al daadkracht.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werd op 20 februari verkozen als 'Regionale overheidsorganisatie van het jaar 2014'. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in klantgerichtheid, effectiviteit en efficiëntie, strategie en duurzaamheid. Ex-voorzitster Adelheid Byttebier is terecht fier.

  Meer
 • Rik Jellema

  De Brusselse gemeente Etterbeek sleept net voor de jaarwisseling het eerste duurzaam wijkcontract in de wacht. Eindelijk. En dat dank zij onze groene schepen Rik Jellema.

  Meer
Meer realisaties

Kamsalamanders gespot in Kruibeke

Kamsalamanders gespot in Kruibeke Lees voor

De poelenwerkgroep van Kruibeke trof zeven uiterst zeldzame kamsalamanders aan in één van de poelen die de gemeente rijk is.

De poelenwerkgroep spotte de kamsalamanders tijdens een bezoek aan een hoogspanningspost van netbeheerder Elia. Met hulp van de werkgroep, de gemeentelijke technische dienst, Regionaal Landschap Schelde-Durme en Elia werden daar zes poelen aangelegd. Het terrein is niet toegankelijk voor het publiek en de poelen worden niet vervuild, dus is het de ideale plek voor de salamanders.

'Het is de eerste keer dat we zoveel kamsalamanders tegenkomen', benadrukt Robbert Schepers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. 'We vonden verder ook nog een boel andere dieren. Het poelennetwerk is echt een opsteker voor de biodiversiteit.'

Groen-burgemeester Jos Stassen vult aan: 'We willen met het gemeentebestuur mensen samenbrengen om voor de natuur te zorgen. Daarom voorzien we geld voor Kruibekenaren die een poel willen aanleggen of herstellen.'

Jos StassenBurgemeester van Kruibeke Feiten
 • 14 jul 2017
 • Kruibeke
Andere realisaties
 • Wout De Meester

  Stad en natuur zijn geen vijanden. Als je het groen tot diep in de stad laat doordringen, word je beloond met meer natuur en een leefomgeving waar geen mens meer weg wil.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Veerle Leroy

  Met meer groen en natuur beschermen ze in Beersel het mooiste wat hun gemeente te bieden heeft.

  Meer
 • Goedele Van Der Spiegel

  In maart 2012 werd de gemeente Edegem mede-eigenaar van Hof ter Linden. Een heel mooi domein kwam zo in publiek bezit. En daar wil Groen natuurlijk iets mee doen…  Goedele Van der Spiegel, schepen bevoegd voor milieu, natuur en duurzame ontwikkeling, hield mee de pen vast van het masterplan voor domein Hof Ter Linden.

  Meer
Meer realisaties

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelen

Groen hoopt op nationale navolging registratiesysteem politie Mechelendi, 2017-07-11 Lees voor

De Mechelse politie wil een voortrekker zijn in het tegengaan van etnische profilering, en is gestart met de registratie van elke identiteitscontrole. Groen is tevreden over de maatregel en wil dat deze uitgebreid wordt naar andere politiezones. 

 

Stefaan Van HeckeFederaal parlementslid

“Dit is een belangrijk en noodzakelijk initiatief, dat navolging verdient. Groen heeft dergelijk initiatief ook voorgesteld als aanbeveling in het laatste luik van de commissie aanslagen. Dit kan een manier zijn om het vertrouwen tussen politie en bevolking te versterken”, stelt Stefaan Van Hecke (Groen). Hij roept minister Jambon (N-VA) op om het Mechelse project nationaal op te volgen en navolging te geven.

De politiezone van Mechelen-Willebroek is het eerste politiekorps in ons land dat dergelijke registraties doet. “Dit experiment kan erg leerrijk zijn”, stelt Van Hecke. “Transparantie en dialoog zijn een essentieel onderdeel van goed politiewerk. Die registraties zijn geen motie van wantrouwen aan de politie, maar wel een manier om vertrouwen te versterken en de problematiek in kaart te brengen. Initiatieven die de politie dichterbij de burger brengen, daar heeft iedereen baat bij.”

Groen hoopt dat andere politiezones zullen volgen en kijkt naar minister Jambon voor een initiatief. “Meer veiligheid is een gedeelde doelstelling. Daar horen preventieve en repressieve maatregelen bij. Het evenwicht daarbij is belangrijk. Al te vaak wordt soms verwezen naar overdreven en systematische controles. Etnische profilering is een probleem dat niet mag worden ontkend. Deze registratie kan nuttig zijn om na te gaan of die klachten al dan niet terecht zijn”, besluit Van Hecke. “Tevens vragen we dat klachten steeds ernstig worden onderzocht en ook het Comité P daar zijn rol in speelt.”

 

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Brussel voorloper in strijd tegen discriminatie op arbeidsmarktdo, 2017-07-06 Lees voor

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen en Ecolo reageren tevreden op de beslissing om praktijktesten en mystery calls in Brussel in te voeren. Brussels fractieleider en voortrekker Bruno De Lille (Groen): “Groen en Ecolo hebben grote inspanningen geleverd om de praktijktesten en mystery calls mogelijk te maken. In het begin had de regering veel koudwatervrees, maar gaandeweg hebben we de meerderheid kunnen overtuigen. In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt zullen we nu eindelijk in Brussel forse vooruitgang kunnen boeken. Hopelijk inspireert dit pionierswerk andere overheden in België.”

Na de aanvankelijke weigering van minister Gosuin om praktijktesten in Brussel in te voeren, organiseerde het Brusselse Parlement onder impuls van Groen en Ecolo hoorzittingen over dit thema. Daardoor kwam het debat in een stroomversnelling. Fractieleider Bruno De Lille (Groen): “We hebben wetgevende initiatieven genomen en hoorzittingen met experts georganiseerd. Daaruit bleek dat de drempels die de meerderheid zag, wel degelijk overwonnen konden worden. Dat de minister ons nu uiteindelijk volgt, is mooi en geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Dit is een grote stap voorwaarts. Nu moet de inspectiedienst ook voldoende middelen krijgen om de praktijktesten en mystery calls uit te voeren.”

Doorzetten

De groenen vragen nu dat de Brusselse regering doorzet. Fractieleiders voor Ecolo, Zoé Genot: “De inspectie werkt reactief, dat wil zeggen: na klachten op basis van sterke vermoedens. De volgende stap is proactieve inspectie. Dat zal nodig zijn, want discriminatie gebeurt steeds meer verborgen.”

Groen en Ecolo wijzen er tot slot op dat Brussel terecht trots mag zijn. “Noch in Vlaanderen, Wallonië of federaal staat men al zo ver in de strijd tegen discriminatie. Brussel is hier voortrekker en we hopen dan ook dat ons voorbeeld gevolgd zal worden.”

"Voor uw eigen programma uit in plaats van luchtkastelen te bouwen"

"Voor uw eigen programma uit in plaats van luchtkastelen te bouwen"wo, 2017-07-05 Lees voor

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil tegen 2025 volledige tewerkstelling in België. Peeters kopieert zo de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die in september met die belofte naar de kiezer trekt. Groen-Kamerlid Evita Willaert wil de Minister suggereren om eerst de doelstelling voor déze legislatuur ernstig te nemen, vooraleer te dromen van 2025. 

Evita WillaertFederaal parlementslid

“Het enige cijferdoel dat deze regering zicht stelde was om tegen het einde van de legislatuur 73,2% van de bevolking aan het werk te hebben. Dat is véél minder dan 100%, maar zelfs dat wordt steeds meer utopisch. Hoewel de conjunctuur goed draait, blijft het aandeel werkende Belgen haperen op een niveau tussen 67 en 68%. Volgens de laatste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau zal de werkzaamheidsgraad in 2020 niet hoger liggen dan 70 %. Terwijl in Europa in de werkzaamheidsgraad groeide van 68 naar 71% Kris Peeters zou dus beter zijn eigen programma voor de komende 2 jaar uitvoeren, in plaats van luchtkastelen te bouwen voor binnen 8 jaar.”

De Minister wilt de werkloosheidsgraad laten zakken naar 3%. Groen is uiteraard voorstander, maar dan wel door die werklozen aan een job te helpen. Niet op de manier waarop deze regering de werkloosheid doet zakken. Door jongeren geen uitkering meer te geven en meer mensen te schorsen. De doorstroom naar werk blijft lager dan ooit (op basis van VDAB cijfers), de doorstroom naar het OCMW is nooit hoger geweest. Als de werkloosheid met 4,6 procentpunt zakt (van 7,6 naar 3), maar gelijk het aantal leefloners met 4,6 procentpunt stijgt zijn we als samenleving geen stap verder. 

Verder laat de Minister nog optekenen dat België een banenplan nodig heeft. Evita Willaert: “Daar zijn we het over eens, maar wie was de laatste 3 jaar verantwoordelijk voor het uitwerken van een banenplan? Wat we kregen is een lineaire lastenverlaging voor alle banen (van 33 naar 25%) in plaats van een gerichte lastenverlaging op de lage lonen. Waardoor de banencreatie niet het Europese niveau haalde. Wat we kregen zijn minijobs in de horeca voor mensen die al ergens werken in plaats van banen voor mensen die werkloos zijn. Waardoor het aandeel werkende Belgen niet toeneemt. Geeft Kris Peeters nu aan dat we deze legislatuur eigenlijk niets meer moeten verwachten? Krijgt dit land pas tegen 2025 mensen aan het werk? Als er een volgende regering een echt banenplan heeft uitgewerkt?”

 

Bestuur hertekent Anzegem

Bestuur hertekent Anzegem Lees voor

Groot-Anzegem gaat een nieuw tijdperk in. De gemeenteraad keurde het Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

Zes voormalige textielsites krijgen een nieuwe bestemming. Zo stond de site Reynaert/Pouleyn in de Beukenhofstraat ingetekend als zwaar milieubelastende industrie, pal tussen verschillende woonzones. Zwaar vrachtverkeer en heel wat overlast dreigden voor de omwonenden, die 703 bezwaarschriften indienden tegen een nieuw project. Het gemeentebestuur luisterde naar hen.

'De site krijgt een andere bestemming', vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Jeremie Van Eeckhout (Groen). 'Zwaar milieubelastende industrie hoort niet in een woonzone. Firma's kunnen zich er nog steeds vestigen, maar wel onder strenge milieu- en mobiliteitsvoorwaarden.'

Ook de industriezone aan de Mekeirleweg wordt hertekend. 'Het wordt een zone waar maximum zes bedrijven terechtkunnen met een lokale bedrijvigheid. Geen zware industrie dus.'

Eerder onderging ook de site Doutreloigne een gelijkaardige behandeling. Daar worden een tiental ambachtelijke bedrijven gecombineerd met een groene zone en gezinswoningen.

Jeremie VaneeckhoutNationaal ondervoorzitter Feiten
 • 06 jul 2017
 • Anzegem
Andere realisaties
 • Tie Roefs

  De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met een ambitieus klimaatplan. Tegen 2040 moet de provincie klimaatneutraal zijn. "We willen de Europese doelstellingen sneller realiseren dan 2050", vertelt gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid Tie Roefs (Groen). De provincie wil een voorbeeld zijn voor gemeenten en spoort de Vlaamse en federale overheid aan tot actie.

  Meer
 • Adelheid Byttebier

  Een ambitieus beheerscontract met een belangrijke capaciteitsuitbreiding, extra investeringen in de veiligheid, en een verbeterde klantvriendelijkheid. Na bijna vier jaar aan het hoofd van de MIVB, de Brusselse Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer, kan Adelheid Byttebier tevreden terugblikken op het geleverde werk. ‘Ik blijf verbonden met de MIVB, en samen met alle betrokkenen hebben we de toekomst voorbereid. Daar ben ik trots op.'

  Meer
 • André Van de Vyver

  Bijna vier op de tien Vlaamse kiezers zijn straks 55-plussers. Nog jarenlang gezond, actief en autonoom blijven, dat is wat die zilveren kiezers willen. Erbij horen, betrokken zijn. En als de witte leeftijd toeslaat, kunnen terugvallen op de nodige zorg, dichtbij huis, aan huis. Een droom? Met Groen in het bestuur kan het. Zoals bijv. in Kontich, Zwijndrecht en Mechelen.

  Meer
 • Marina De Bie

  Mechelen houdt haar positie als duurzaamste stad stevig vast. Ook dit jaar krijgt de stad van de Vlaamse overheid de hoogste score voor haar milieuplannen. Da's goed nieuws voor Mechelen, maar ook voor groene schepen en vaste waarde Marina De Bie.

  Meer
Meer realisaties

Chaos M-decreet: Groen komt met spoedresolutie

Chaos M-decreet: Groen komt met spoedresolutiewo, 2017-07-05 Lees voor

Zoals eerder gewaarschuwd heerst er totale chaos rond de implementatie van het M-decreet. Begin deze week oordeelde een rechter dat drie slechtziende kinderen recht hebben op extra uren begeleiding in het gewoon onderwijs. Voor Groen is deze chaos onaanvaardbaar, en dus dienen Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman en fractieleider Björn Rzoska vandaag een voorstel tot spoedresolutie in bij het Vlaams Parlement. “Het is één grote chaos. Ouders weten niet of hun kind speciale begeleiding krijgt, leerkrachten weten niet of ze aan de slag kunnen. Met onze spoedresolutie moet een einde komen aan die chaos en onzekerheid”, stelt Meuleman. 

 

Elisabeth MeulemanVlaams parlementslid Onderwijs

Dat ouders via een rechter inclusief onderwijs moeten afdwingen, is erg tekenend voor de problemen die zich nu stellen, vindt Groen. Die spoedresolutie van Groen heeft drie hoofddoelen: het recht op inspraak voor ouders verankeren, voldoende middelen vrijmaken en de chaos op het terrein de kop indrukken. Inclusief onderwijs is een internationaal erkend recht,” zegt Meuleman, “Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders langs een rechter moeten om dat af te dwingen. Als we niks doen, schept de zaak van begin deze week een precedent en zullen de rechtszaken elkaar in rap tempo opvolgen.”

 

Om een totale impasse te vermijden wil Groen het recht op inspraak verankeren. Verder moet natuurlijk ook bekeken worden of de middelen toereikend zijn om voor elk kind gepaste hulp te voorzien. “We vragen Minister Crevits tegen eind september te evalueren of de middelen toereikend zijn,” aldus Meuleman, “We willen absoluut vermijden dat er na wachtlijsten in de zorg nu ook nog wachtlijsten in het onderwijs komen.” Tot slot wil Groen paal en perk stellen aan de chaos die er nu heerst op het terrein. “Ouders leven nu in onzekerheid,” zegt Meuleman, “Wij willen dat ouders ten laatste tegen 15 augustus terecht kunnen bij een zorgloket zodat ze weten waar ze aan toe zijn.”

 

"Dat de meerderheidspartijen de hoogdringendheid van de resolutie aanvaarden, toont aan dat de problematiek erkend wordt," zegt Meuleman. Groen werkt nu met de meerderheidspartijen aan een kamerbreed initiatief om de ontstane problematiek aan te pakken, zodat de rust kan terugkeren en ouders de nodige antwoorden krijgen.

 

Download hier het voorstel van resolutie: https://we.tl/MUELYWcaPy

Brede steun voor maatregelen tegen btw-fraude

Brede steun voor maatregelen tegen btw-fraudewo, 2017-07-05 Lees voor

Het Europees Parlement sprak vandaag steun uit voor de richtlijn ter Bescherming van de Financiële Belangen van de EU (de zogenaamd ‘PIF Richtlijn’) en maakt zo van de inning van de btw tussen landen en van de strijd tegen btw-fraude een consistent geheel. Het bevat ook de aanzet tot de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie.

Bart StaesEuropees parlementslid

Bart Staes (Groen), lid van de Budgetcontrolecommissie, ziet alleen maar voordelen: “Dit is een eerste stap richting harmonisering van het strafrecht. Dat lidstaten jaarlijks 50 miljard euro aan btw-inkomsten mislopen is totaal onaanvaardbaar. Dat geld had naar publieke dienstverlening moeten gaan. Door nu de definitie van fraude en het opleggen van straffen beter op elkaar af te stemmen, kan de strijd tegen dit soort economische misdrijven makkelijker gevoerd worden en kunnen overheden makkelijker hun belastingen innen.”

“De stemming vandaag is bovendien een opsteker voor de handhavingsautoriteiten in de lidstaten en het nog op te richten Europees Openbaar Ministerie. Het toont verder aan dat de EU bereid is streng op te treden tegen dit soort criminelen die erop uit zijn de overheidsinkomsten uit diverse Europese budgetten in eigen zak te steken.”

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappij

Groenen willen af van de wegwerpmaatschappijdi, 2017-07-04 Lees voor

Een initiatiefrapport van Frans Europarlementslid Pascal Durand (Les Verts) stuurt de Europese Commissie een sterk signaal om komaf te maken met de beperkte levensduur van producten. Naar aanleiding van het debat gisterenavond en de stemming vanmiddag in het Europees Parlement, zegt Bart Staes (Groen, Europarlementslid): “Teveel producten worden bewust zo gemaakt dat ze niet al te lang meegaan en niet gerepareerd kunnen worden, opdat mensen maar een nieuw exemplaar zouden kopen. Deze wegwerpmentaliteit is niet langer houdbaar. Ze is niet alleen nefast voor het milieu, maar ook sociaal en economisch kunnen we de gevolgen niet langer negeren.”

Bart StaesEuropees parlementslid

Vandaag verbruikt de gemiddelde Europeaan 43 kg grondstoffen per dag (50% meer dan 30 jaar geleden!) en produceert 14 kg elektrisch en elektronisch afval per jaar per persoon.
Het rapport dat nu voorligt, zoomt vooral in op de gebruiksvriendelijkheid van producten en doet voorstellen op verschillende niveaus om tot een ander consumptiemodel te komen. Zo willen de groenen criteria invoeren opdat producten van bij het ontwerp een minimale levensduur krijgen. Ze stellen ook voor geprogrammeerde (en dus opzettelijke) veroudering van producten te ontmoedigen.

Staes: “Iedereen weet dat toestellen soms onherroepelijk in de prullenmand verdwijnen, omdat het product zo is ontworpen dat reparatie onmogelijk is. Door de industrie te ondersteunen die inspanningen levert om producten te verduurzamen, maar ook door de consument beter te informeren, kunnen we hieraan verhelpen. Producten kunnen bijvoorbeeld een bijsluiter bevatten met hersteltips. We kunnen het voor producenten verbieden om nog toestellen te ontwerpen met ‘onderdelen’ die niet te verwijderen zijn of snel verslijten. Alleen zo kunnen we een opstap maken naar de circulaire economie.”

“Dit rapport benadrukt voor de eerste maal het belang van de levensduur van vele producten uit ons dagelijks leven. Logisch, vinden vele consumenten, maar de politieke partijen waren het lang niet allemaal eens. Het blijft balanceren tussen competitiviteit en ecologie, al moedigt het rapport eerder aan dan dat het verbiedt of straft”, aldus nog Staes.

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stap

Brussels verbod op dwangvoederen belangrijke stapdi, 2017-07-04 Lees voor

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” 

Annemie MaesBrussels parlementslid

Dwangvoederen (bijvoorbeeld bij de productie van foie gras) wordt verboden in het Brusselse Gewest. Dat werd vandaag unaniem goedgekeurd in het Brussels Parlement. Parlementslid Annemie Maes (Groen) reageert tevreden. “Onder impuls van Groen en Ecolo kwam er twee jaar geleden schot in de zaak. Dat staatssecretaris voor dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), ons heeft gevolgd, stemt me bijzonder tevreden.” Maes hoopt in de toekomst op verdere samenwerking.

Hoewel er op dit moment geen productie van foie gras is in het Brussels Gewest, voorkomt deze ordonnantie toekomstige vestigingen. Zeker in tijden van een zich ontwikkelende stadslandbouw is dit belangrijk. Het symbolische aspect van deze maatregel is ook niet te onderschatten. Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen): “Dit voorstel zou moeten navolging krijgen in heel België. Dwangvoederen komt immers neer op foltering van dieren, dat kunnen we niet toelaten.”

Verdere samenwerking

 

Maes hoopt ook op verdere samenwerking rond dierenwelzijn. “Staatssecretaris voor Dierenwelzijn, Bianca Debaets (CD&V), heeft nog heel wat werk voor de boeg. Wij zijn alleszins vragende partij om nieuwe regelgeving te helpen uitbouwen die het dierenwelzijn ten goede komt.” Haar collega Céline Delforge (Ecolo) wijst tot slot nog op de hoge consumptie van foie gras in België. “Hopelijk zal dit voorstel van verbod op dwangvoederen burgers ook aanzetten om eigen consumptie te herbekijken.”

Met kennislift kan kloof tussen hoogopgeleiden en anderen echt verkleind worden

Met kennislift kan kloof tussen hoogopgeleiden en anderen echt verkleind wordenvr, 2017-06-30 Lees voor

Voor Groen zijn de armoedecijfers van de FOD Sociale Zekerheid een zoveelste alarmbel. De kloof tussen hoogopgeleiden en de rest van de bevolking wordt steeds groter. Volgens Evita Willaert (kamerlid Groen) zorgt het beleid van de federale regering er niet voor dat die kloof krimpt, integendeel.

Evita WillaertFederaal parlementslid Imade AnnouriVlaams parlementslid

“De regering moet dit heel serieus nemen. Een gericht arbeidsmarktbeleid is een belangrijke hefboom voor het verlagen van de armoedekloof. Deze kloof kost de samenleving handenvol geld, en er gaat zoveel talent verloren.” Groen lanceert het voorstel van een kennislift, gericht op competenties en kennisdeling tussen werknemers.

 

In België staan jongeren en ouderen zwak op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen amper ervaring opdoen, oudere werknemers blijken al te vaak het grootste slachtoffer van herstructurering. Groen lanceert een oplossing voor die problematiek: “Via de kennislift kunnen we twee dingen tegelijk doen: de inzetbaarheid van ouderen versterken en jongeren aan het werk zetten. Actieve mensen kunnen, op vrijwillige basis, hun carrière onderbreken voor ten minste een jaar om studies te hervatten, terwijl de ontvangen compensatie gelijkaardig is aan de werkloosheidsuitkering. Werkgevers moeten zich dan engageren om deze mensen te vervangen door het inhuren van werkloze jongeren”, legt Imade Annouri (Vlaams Parlementslid Groen) uit.

 

In Zweden was dit een groot succes: in drie jaar tijd nam 10% van  de actieve beroepsbevolking deel aan dit programma, vooral laagopgeleiden en vrouwen. Het systeem, gedecentraliseerd op gemeentelijk niveau, bood maximale flexibiliteit bij de keuze van de studies. “De regering staat voor de uitdaging om de kloof echt te verkleinen. Dit kan door een doelgericht arbeidsmarktbeleid. Groen reikt voorstellen aan om echt iets te veranderen. Hopelijk neemt de meerderheid onze uitgestoken hand aan, zodat we echt werk maken van gelijke kansen op de arbeidsmarkt”, besluiten Willaert & Annouri.

 

Lessen uit Optima: Belfius als spil van een relancebeleid

Lessen uit Optima: Belfius als spil van een relancebeleiddo, 2017-06-29 Lees voor

Het wordt weer een hete zomer in de politiek. De begrotingsoefening kondigt zich met een tekort van 4 miljard aan als bijzonder moeilijk, ons land torst nog steeds een torenhoge staatsschuld van 106% waar Europa argwanend naar kijkt en op Vlaanderen hoeft de federale regering ook niet te rekenen, nu de terechte schrapping van de Turteltaks de toch al wankele Vlaamse begroting verder in woelig water brengt.

Meyrem AlmaciPartijvoorzitster en federaal parlementslid

Misrekening na misrekening maakten van het begrotingsgat een heuse krater. Blinde ideologie moet het keer op keer afleggen tegen wat werkt: in plaats van gerichte maatregelen en een verschuiving naar eerlijker en groenere fiscaliteit. De weigering om fiscale achterpoortjes voor multinationals te sluiten, het verzet tegen Europa om de 700 miljoen euro onterecht toegekende belastingkortings van de excess profit rulings recht te zetten, de installatie van een kaaimantaks zonder tanden,  de blokkade van een financiële transactietaks - lees Tobintaks- op Europees niveau, … het lijstje spreekt boekdelen.

Met een complete patstelling in het debat over eerlijke fiscaliteit en een proportionele bijdrage van de grootste vermogens, zijn er weinig uitwegen om de begroting te saneren zonder opnieuw langs de reeds felgeplaagde gewone burgers met een gemiddelde portemonnee te passeren. 

Het beloofde evenwicht in 2017 en 2018 is ver weg. Het verleidde Kris Peeters afgelopen weekend tot een ballonnetje dat al vaker werd opgelaten: de verkoop van Belfius. 

De bank bestaat vandaag enkel dankzij de 4 miljard euro die we allemaal samen als Belgen hebben opgehoest om haar terug levensvatbaar te krijgen. In die 6 jaar is Belfius getransformeerd van een lelijk eendje in een mooie witte zwaan. De overheidsbank is daardoor vandaag de enige positieve noot in het verhaal van de financiële meltdown van de Belgisch-Franse bank Dexia. Haar gitzwarte pendant is de zombiebank Dexia waarvoor ons land nog voor tientallen jaren a rato van ongeveer 45 miljard euro borg voor moet staan.

Uit fiscale ruïnes van toen, is een overheidsbank ontstaan die terug stabiel is. Een bank met een sterke lokale verankering, en heel veel potentieel voor onze economie, voor onze gezinnen, bedrijven en lokale besturen. Maar helaas wordt dat potentieel al zes jaar onderbenut. Vandaag is Belfius voor onze regering louter een financiële melkkoe met jaarlijkse dividenden die enkel dienen om de begroting te stutten. Verder kijken we er niet naar om. De meerderheidspartijen maken die keuze op ideologische basis: die van de liberale visie van een ‘small government’, een beperkte overheid die dus geen overheidsbanken moet aanhouden. Ze trachten dit te verkopen aan hun achterban met het argument dat politici niet moeten bankieren, en dat de belangenvermenging moet worden beperkt. Dat laatste klopt natuurlijk: Dexia was een kluwen van belangenvermenging en dat was mede de reden dat het zo is kunnen ontsporen.

De top van de bank heeft maar 1 richtlijn: de bank verder saneren om ze aantrekkelijk te maken voor een overnemer. In dat vooruitzicht is het begrijpelijk dat de huidige CEO, Mark Rasiére, een gedeeltelijke privatisering door een beursgang verkiest boven het scenario volledig terecht te komen in handen van een grotere speler.

Maar au fond is dit een vals argument: het vaststellen van sociale en ecologische richtlijnen, in sé het instellen van een duidelijke maatschappelijke opdracht,  voor een 100% overheidsbank die binnen dat kader onafhankelijk en professioneel wordt bestuurd door experten kan bezwaarlijk gelijk gesteld worden aan zelf bankieren. En het wordt natuurlijk totaal schizofreen als dezelfde partijen die dit argument aanhalen tot op vandaag vrolijk verder gaan met politieke benoemingen, ook in de financiële sector.

Waarom maken we de keuze voor de toekomst van Belfius niet gewoon op basis van wat werkt? Van modellen die hun deugdelijkheid bewezen hebben? Het rapport dat Geert Noels en co schreven merkte terecht op dat bij de afweging niet enkel met de directe opbrengst voor de staatskas rekening mag houden, maar ook moet gekeken worden naar de maatschappelijke impact. Privatisering brengt immers na een initiële opbrengst als ‘one-shot’operatie ook andere gevolgen met zich mee.

Groen ziet een centrale rol weggelegd voor de overheidsbank Belfius als hefboom voor een relancebeleid, naar het voorbeeld van gelijkaardige buitenlandse overheidsbanken. Daarnaast kan een Belfius in overheidshanden, via haar unieke know-how, ook een bijzondere meerwaarde blijven betekenen voor de lokale overheden. 

En dat is nodig, ook vandaag nog. Het verhaal van Optima bank leverde verschillende lokale besturen na Dexia een tweede financiële kater op. De opvolger van Ethias Bank, die samen met de Gemeentelijke Holding & Arco aandeelhouder van Dexia was, ging ten onder aan exact dezelfde ingrediënten als de grootbanken tijdens de financiële crisis van 2008: zelfbediening en belangenvermenging. Of neem het verhaal van BNP Paribas van 2015, de nieuwe moeder van Fortisbank. Die slaagde erin vlak na de schrapping van duizenden banen in ons land een monsterdividend van 2 miljard uit te keren van de Belgische dochter aan het moederbedrijf in Frankrijk.

Ondertussen waarschuwt de Bank for International Settlement dat een nieuwe financiële crisis op uitbarsten staat in zogeheten ‘opkomende economieën’ als China. Ze voorspellen een nieuwe zware schok voor de internationale financiële sector. In een dergelijke context het enige stabiele instrument in onze Belgische financiële sector privatiseren, louter voor korte termijnwinsten getuigt van ontzettende kortzichtigheid. 

Download ons rapport over de Optimacommissie (.pdf)

Temeer daar zowel eigen land als in Europa de geesten ondertussen verder rijpen. Na jarenlange besparingsprogrammas brengt het plan Juncker nu eindelijk de broodnodige aandacht voor meer investeringen op de agenda. Belfius zou een unieke rol kunnen spelen als motor van dat beleid als duurzame investeringsbank en financiële partner van burgers, bedrijven en lokale overheden, en als een spil van een groen en contracyclisch investeringsbeleid. Gaan we echt een uniek, en duurbetaald instrument uit handen geven louter voor een kortetermijnwinst? Of durven we eindelijk de keuze te maken voor wat echt werkt, nu en op lange termijn? Het debat ligt open. 

Edegem krijgt zelfplukboerderij

Edegem krijgt zelfplukboerderij Lees voor

Dankzij schepen van Milieu, Natuur en Duurzame Ontwikkeling Goedele Van der Spiegel is Edegem een zelfplukboerderij rijker. De gemeente gaf grond in concessie en nam de stadslandbouw op in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zodat de boerderij er kon komen.

Koen Kerrebrouck en Heide Konings wilden de boerderijstiel weer dichter bij de mensen brengen. Samen met de gemeente bedachten ze het idee de zelfplukboerderij. "De boer doet nu zijn ding op de boerderij, terwijl wij werken aan een volgende stap," licht schepen Goedele Van de Spiegel toe. "Samen zouden we graag nog uitbreiden. Er kwam al een brasserie bij die de producten van de boerderij verwerkt. We hopen Hof ter Linden nog toegankelijker te maken, misschien met een kinderboerderij." 

Door het grote aanbod kan je in Hof ter Linden van juni tot september allerlei lekkers gaan plukken. De grootte van de oogst hangt af van het weer, zeker omdat alle vruchten bio zijn. Maar bijvoorbeeld frambozen, stekelbessen en braambessen kan je er in elk geval vinden. Op de boerderij kan je ook confituren en sappen kopen die gemaakt zijn van hun eigen vruchten, aangevuld met bioproducten. Ook de honing van de bijen op het terrein kunnen plukkers verkrijgen op de boerderij.    

"Iedereen die wilt genieten van de stilte op het platteland in combinatie met het plukken van wat heerlijks, is welkom," zeggen Koen en Heidi op hun website. En dat laten de Edegemnaren zich geen twee keer zeggen.

Goedele Van Der Spiegel Feiten
 • 28 jun 2017
 • Edegem
Andere realisaties
 • Tom Van Bel

  In Bornem komen appelplukkers met hun overtollig fruit naar de markt en gaan met appelsap terug naar huis. "Wereldschokkend is het niet, maar wel gezellig én efficiënt", zegt Tom van Bel, de groene schepen in Bornem. "En bovendien een goed idee voor vele andere steden en gemeenten". 

  Meer
 • Marina De Bie

  Binnenkort samen tuinen project van start in Mechelen met kansarmen in de binnenstad.

  Meer
 • Erwin Goethals

  In Maldegem maakt het gemeentebestuur werk van natuur én landbouw. Alleen lukt dat niet, een degelijk Vlaams beleid is nodig.

  Meer
 • Annalisa Gadaleta

  In Molenbeek kunnen leerlingen die dat willen vanaf volgend jaar elke middag vegetarisch eten. Het initiatief komt er vooral op vraag van de ouders. Alle maaltijden - met vlees en vegetarisch - worden bovendien beter voor het milieu. "We toetsen alle maaltijden voortaan aan een duurzaamheidsclausule", vertelt Molenbeeks schepen van duurzaamheid Annalisa Gadaleta (Groen).

  Meer
Meer realisaties

Groen roept Vlaams Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden

Groen roept Vlaams Brusselse partijen op om deel van de oplossing te wordenma, 2017-06-26 Lees voor

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). 

 

Bruno De LilleBrussels parlementslid - fractieleider

Groen vindt de houding van de Vlaamse traditionele partijen in de Brusselse regering teleurstellend. ‘Open VLD, CD&V en SP.A houden zich afzijdig in het debat over politieke vernieuwing en goed bestuur. Men wenst snel tot de orde van de dag over te gaan. Het stormt in Brussel, maar voor de klassieke tripartite lijkt het bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is,” zegt fractieleider Bruno De Lille (Groen). Groen roept de Vlaamse Brusselse partijen op om deel van de oplossing te worden. “Wie afwacht, neemt geen verantwoordelijkheid.”

Groen roept de Vlaamse partijen in de Brusselse regering op om zich niet achter de Franstalige partijen te schuilen in de lopende gesprekken over goed bestuur. 

 Bruno De Lille (Groen): “De Brusselse regering is vandaag een toonbeeld van oude politieke cultuur en een gebrek aan transparantie. Er worden aan de lopende band nieuwe Instellingen van Openbaar Nut opgericht om politieke vrienden te kunnen benoemen. De burger en de oppositie krijgen geen inzage in regeringsbeslissingen en over grote dossiers als het Eurostadion worden beslist in achterkamertjes. Wij roepen de Vlaamse traditionele partijen op zich aan te sluiten bij onze oproep tot politieke vernieuwing, ook op gewestniveau.”

 Status quo

De groenen willen de politieke crisis aangrijpen om op alle niveaus schoon schip te maken. Precies daarom vonden ze de positionering van  minister Guy Vanhengel (Open VLD) en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) dit weekend zo bevreemdend. De Lille: “Het was een langgerekt pleidooi voor de status quo. Rudi Vervoort (PS) opvoeren als de man die orde op zaken wil stellen, is weinig geloofwaardig. Ook het herleiden van de lijst met voorstellen tot goed bestuur van Ecolo als een signaal om ‘niet in de regering te komen’ is tekenend. Blijkbaar beseffen de traditionele partijen nog altijd niet dat er geen tijd meer te verliezen is. Ze lijken te denken dat ze verder kunnen doen zoals vroeger, zolang ze zich maar aan elkaar vastklampen.” 

 Groen roept met name Sp.a op om zich aan te sluiten bij hun oproep naar politieke vernieuwing in het Brussels Gewest. “Ze hebben het stadsbestuur verlaten omdat ze afstand wilden nemen van de wanpraktijken van de PS. We reiken hen hierbij de hand om samen werk te maken van een operatie schoon schip, niet enkel in Brussel stad maar ook in het gewest.”

 

Tommelein moet Turteltaks meteen intrekken

Tommelein moet Turteltaks meteen intrekkendo, 2017-06-22 Lees voor

Het grondwettelijk hof vernietigt zoals verwacht de Turteltaks. Fractieleider Björn Rzoska (Groen): “Onrechtvaardig, onduurzaam en nu ook ongrondwettelijk. Dit is een overwinning van de consument. De Turteltaks is een dubbele belasting, zegt het Grondwettelijk Hof. Dit is dus de bevestiging dat die fundamenteel oneerlijk is. Minister Tommelein (Open VLD)  moet deze onrechtvaardige factuur meteen intrekken. Groen dient een rechtvaardig alternatief in om de factuur betaalbaar te houden en investeringen in groene energie te garanderen.”

Björn RzoskaVlaams parlementslid - fractieleider Energie

De Vlaamse regering wil de mensen een tweede keer belasten voor hetzelfde en dat is wettelijk verboden. “De uitspraak van het Grondwettelijk Hof is de logica zelve. De Vlaamse regering kan niet doen alsof haar neus bloedt. Groen diende een alternatief voorstel in om de factuur veel minder te doen stijgen én tegelijk veel meer groene stroom te produceren."  

De Vlaamse regering had reeds 450 miljoen belastingen van de Turteltaks in de begroting ingeschreven. Rzoska: “De uitspraak zet ook de Vlaamse begroting op losse schroeven. Zeker nu Langerlo en Bee Gent niet doorgaan moet er een nieuw voorstel op tafel komen. Groen denkt daarbij aan het afromen van de superwinsten van de grote zonneparken.”

Pagina's